DIENSTEN

Personenbelasting

Invullen en doorzenden van de persoonlijke belastingaangifte en optimalisatie (loontrekkenden, gepensioneerden, eenmanszaken, vrije beroepen, bedrijfsleiders)

Vennootschapsbelasting

Invullen en doorzenden van de rechtspersonenbelasting en optimalisatie (opmaken bijlagen, fiscale attesten, vereiste fiches)

BTW

Invullen en doorzenden van de BTW-aangifte (jaarlijke listings, intracommunautaire aangifte)

Boekhouding

Zowel voor eenmanszaken als vennootschappen, opmaken van de boekhouding (begeleiden, organiseren, rapportering)
Forfaitaire boekhoudingen (beenhouwers, bakkers, kappers, enz...)
Tussentijdse winstberekening en bespreking (opvolging openstaande rekeningen klanten-leveranciers, rekening-courant van de zaakvoerder)
Tijdig opmaken en neerleggen van de jaarrekening

Boekhouding / Accountancy

Begeleiding van de starters (gratis advies)
Oprichten en adviezen bij het oprichten, wijzigen, stopzetten van een vennootschap (vorm NV - BVBA enz...)
Opmaken van het financieel plan en de vereiste jaarlijkse verslagen.